Συντήρηση Μπαταρίας

Αποθήκευση Μπαταριών

 • Όταν μια μπαταρία είναι καινούργια, ο μόλυβδος και το οξύ θα αρχίσουν κάποια στιγμή να αντιδρούν και η μπαταρία σταδιακά, θα αρχίζει να εκφορτίζεται.
 • Οποιαδήποτε μπαταρία που παραμένει αχρησιμοποίητη για μερικούς μήνες θα αρχίσει σταδιακά να επιθειώνεται και σιγά, σιγά θα καταστραφεί.
 • Όλες οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται τακτικά.
 • Καινούργιες, αχρησιμοποίητες, μπαταρίες που αποθηκεύονται προς πώληση, θα πρέπει να τους δίνεται μια μικρή φόρτιση σε τακτικό πρόγραμμα.

Πως διαπιστώνουμε το επίπεδο φόρτισης μιας μπαταρίας;

 • Χρησιμοποιείστε ένα πυκνόμετρο και προσαρμόστε τις μετρήσεις στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας της μπαταρίας.
 • Καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται το οξύ μετατρέπεται σε νερό.
 • Το οξύ είναι βαρύτερο (πυκνότερο) και θα ανεβάσει την ένδειξη του πυκνόμετρου.
 • Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει “ειδικό βάρος” του ηλεκτρολύτη 1,265 στους 27 βαθμούς C.

Έλεγχος με πυκνόμετρο

 • Μια κρύα μπαταρία θα δείχνει μεγαλύτερη πυκνότητα καθώς ο κρύος ηλεκτρολύτης είναι πυκνότερος.
 • Η κρύα μπαταρία μπορεί να δείχνει φορτισμένη, αλλά στην πράξη να είναι υποφορτισμένη.
 • Ελέγξτε το κάθε στοιχείο ξεχωριστά και εάν υπάρξει διαφορά 0,05 μεταξύ το χαμηλότερου και του υψηλότερου (σε πυκνότητα) στοιχείου τότε η μπαταρία είναι προβληματική.
 • Εάν έχει απλά προστεθεί νερό τότε η μπαταρία θα δώσει λάθος ενδείξεις στο πυκνόμετρο.
 • Επίσης μπορείτε να ελέγξετε την φόρτιση της μπαταρίας με ένα βολτόμετρο.

Ελέγχοντας την φόρτιση της μπαταρίας με ένα Βολτόμετρο.

 • Ένδειξη 12,70 V = Πλήρως φορτισμένη.
 • Ένδειξη 12,40 V= 75% Φορτισμένη.
 • Ένδειξη 12,10 V= 50% Φορτισμένη.

Πρέπει όντως να κάνω όλα αυτά πριν ελέγξω την μπαταρία;

 • Μόνο αν η μπαταρία δεν «περάσει» τον έλεγχο φορτίου.
 • Εάν η μπαταρία περάσει τον έλεγχο φορτίου η χωρητικότητας τότε η μπαταρία είναι καλή .
 • Εάν η μπαταρία αποτύχει να ”περάσει” τον έλεγχο φορτίου ή χωρητικότητας, αφήστε την να «ξεκουραστεί» για πέντε λεπτά και ελέγξτε πάλι την τάση του ανοιχτού κυκλώματος.
 • Εάν η τάση είναι κάτω από 12,7V, φορτίστε την μπαταρία και κάνετε πάλι έναν έλεγχο φορτίου ή χωρητικότητας.